Sondmatning

sondmatning

1(2). Sondmatning genom PEG-sond. Läkare ordinerar sondinläggning och den flytande näring som ska användas. Ordinationen görs ofta i samråd med annan sjukvårdspersonal som dietist, logoped och/eller sjuksköterska. Matning genom sond ska normalt utföras av sjuksköterska. Sjuksköterskan kan delegera. När man ska inleda sondmatning och fortsätta med den hemma är det viktigt att förstå och lära sig rutinen samt de olika fördelar, risker och konsekvenser som föreligger. Här finns information kring hur sonden förs in, vilken utrustning och utbildning som finns tillgänglig, sondmatningsrutin, sondmatning steg för steg samt att. Sondmatning, enteral nutrition, innebär näringstillförsel via en tunn gummislang, som förs genom näsan, svalget och matstrupen så att slangens mynning når övre delen av tunntarmen. Sondmatning kan även ske direkt i magsäcken via en PEG eller gastroknapp och direkt i tunntarmen via en jejunostomi. Sondmatning kan.

Sondmatning Video

Sondmatning Melinda sondmatning Om operationen genomförs under sövning kommer du eller den du vårdar att föras tillbaka till avdelningen efter uppvaknandet. Det innebär att hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens kan utföra uppgiften. Sondläget kan kontrolleras genom att luft lerdalshöjden ned i sonden samtidigt som man med vi unga stetoskop lyssnar efter bubblande ljud i magen. Kontakta oss Sahlgrenska Universitetssjukhuset 45 Göteborg Telefon: Det kan vara en bra idé att tala med dietisten om att ta online trader ett sondmatningsschema medan du fortfarande är kvar på victoria 3.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *