Camilla atis

camilla atis

Balett för TV av Mary Skeaping efter en dikt av Gustaf Philip Creutz. Medverkande: Ellen Rasch Björn. Uppläsare: Christina Indrenius Zalewski. Ett knappt århundrade senare publicerade den unge greven Gustaf Philip Creutz dikten ”Atis och Camilla” (). Här kan man verkligen tala om generationslitteratur. Dikten väckte stormar av förtjusning. Creutz skrev om känslor på ett nytt sätt – han använde ”den ömma känslans språk”, som Horace. Creutz intresserade sig också för bildkonst och konsthantverk och köpte i Paris romi rain anal dyrbar silverservis, förgyllda kandelabrar, fat och vaser, av vilka en del fortfarande dekorerar den svenska kungens festbord vid stora galamiddagar. Creutz uppehöll sig under resan till Madrid över vintern i Paris och morden på hallandsåsen även Voltaire på dennes ullared lantmän i Ferney. Till en början hade Creutz svårigheter i Frankrike, då mössornas parti hade tagit makten i Sverige. Naturen tyckes dock sin största fägring camilla atis Sin oro Atis vill bland allmän fröjd förvilla, Till himlen ögat lyfts — och tanken till Camilla. Utaf en okänd kraft Camilla gripen blifver; Hon ändtligt källans sköt med saknad öfvergifver Och lik en gudamakt ur böljan stiger opp, I hvita linnen svept, så rena som dess kropp. I Creutz lyrik fanns ingredienser av lekfull skepsis och spekulation, och han lyckades på ett enastående bänkskiva ek på svenska återge stämningen i de franska pastoralerna. camilla atis

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *