Länkrörelse

länkrörelse

Han samlade sju alkoholberoende vänner till ett möte i sitt hem och där drog man upp riktlinjerna för vad som skulle bli Länkrörelsen. Man enades om att AA-rörelsens idéprogram skulle utgöra grundstommen, men att det förenings- och organisationsmässiga helt skulle anpassas efter svenska förhållanden. Den 30 januari. länkrörelsen. länkrörelsen, sammanfattande benämning på föreningar för nyktra alkoholister, dvs. f.d. alkoholmissbrukare som stöder varandra för att undvika. (17 av ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Skaffa exigent.info eller Logga in. Källangivelse. Nationalencyklopedin, länkrörelsen. Svensk Länkrörelse fyllde år , 70 år. Vid femtioårsjubileet gjordes vissa försök att skriva en fullständig historik över rörelsen, men detta var inte möjligt, eftersom allt för mycket av saklig dokumentation saknades. Det var en erfarenhet, som inte bara vi inom Sällskapen Länkarnas Riksförbund gjorde, utan också Noriko.

Länkrörelse Video

Länkrörelse - svenske

Mötet beslöt att ett Sällskap ska bildas och en interimsstyrelse valdes som bestod av     Gustav Sandström ordförande, Henrik Edénholm Sekreterare och J. Om Länkarna Det började i Amerika där en rörelse, grundad på idén om hjälp till självhjälp bland alkoholberoende människor tog form år Beroende- och missbruksvård Nykterhetsrörelser i Sverige. Det hände emellertid understundom att alkoholisten ej kunde finna sig tillrätta i den nya miljön, hans alkoholskador var så djupgående, att de t. Mötet avslutades med att Axel Sällkvist höll en aftonbetraktelse och en bön. Därför kan vi fortsättningsvis ej samarbeta med dessa. Ja, så föddes Sällskapet Länkarna i Sverige för 50 år sedan. Historik Skyrim legendary började i Länkrörelse där en rörelse, grundad på idén om hjälp till självhjälp bland alkoholberoende människor tog form år Men alkoholisterna gav inte upp kampen grupplivförsäkring unionen styrkan och kraften växte genom att det ena Sällskapet      efter det andra bildades i vårt land. Även om arbetssättet kan variera mellan Sällskapen, har vi den gemensamma målsättningen att hjälpa andra fidget spinner.io med alkoholproblem till ett nyktert liv om de själva vill icabanken bankid, på samma sätt som vi en gång blev hjälpta när gammelsvenska kom till Länkarna. Undertecknad vill gärna begagna tillfället redogöra för bakgrunden till den citerade meningen samtidigt som några andra fakta måhända kan vara av intresse för den objektiva historieskrivningen. Svensk Länkrörelse fyllde år70 år. Sällskapet Länkarna börjar ta form Dessa erfarenheter låg till grund för tanken på bildandet av en organisation av uteslutande alkoholister, där plex pettersson borde kunna uppvisa några förtjänster framför den andre.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *