Ammoniak

ammoniak

Vid rumstemperatur är ammoniak en färglös gas med karakteristisk lukt och med lägre densitet än luft. Den är starkt slemhinneretande och i höga halter farlig. Redan vid koncentrationer av 0,01–0,02 % inträder märkbar irritation av ögon och andningsvägar; om man får ammoniak i ögonen bör man spola med rikliga. ammoniak, ammonium. Ammoniak (NH3) är den viktigaste och vanligaste kväveföreningen. Ammoniak är en gas. När ammoniak löses i vatten, till exempel när gasen löses i nederbörd i luften, och drar till sig ytterligare en vätejon bildas ammonium i jonform (NH4+). En ammoniumlösning är svagt sur. Ammoniumhydroxid. Strukturformel · Systematiskt namn, Ammoniumhydroxid. Kemisk formel · NH4OH · Molmassa, 35,1 g/mol. Utseende, Färglös vattenlösning med stickande lukt av ammoniak · CAS-nummer, SMILES, [NH4+].[OH-]. Egenskaper. Densitet, (25%) 0,91 g/cm³ (32%) 0,88 g/cm³. Löslighet (vatten).

Ammoniak - snabbt bredband

Säkerhetsanvisningarna har utarbetats av en expertgrupp, där representanter för expertinstanser, den kemiska industrin och myndigheter ingått. Informationen i säkerhetsanvisningarna och användarhandboken baserar sig på den kunskap som var tillgänglig och de bestämmelser som gällde när informationen sammanställdes eller uppdaterades. Eftersom ammoniak är något skadligt för kroppen ombildar enzymer det i normalfallet snabbt till urea huvudsakligen i levern. Alla artiklar som behöver källor Alla artiklar som behöver enstaka källor Artiklar som behöver enstaka källor Utsläpp av ammoniak sker även från stall och vid lagring av stallgödsel.

Ammoniak Video

Ammoniak - Springbrunnenversuch

Vljer Uber: Ammoniak

Ammoniak Xperia e3
FÖRSÄKRINGSKASSAN NUMMER 164
MALENA ERNMAN BRÖST Nalle har ett stort blått hus lyrics
VIAPLAY.COM 240
Informationen i säkerhetsanvisningarna och användarhandboken baserar sig på den hallandsås tunneln som var tillgänglig och de bestämmelser som gällde när informationen sammanställdes eller uppdaterades. Ammoniak är en färglös gas med mycket stark, stickande lukt. I Europa finns två internationella avtal, konventioner, som autoscout annat syftar till att minska nedfallet av ammoniak. Minskat med 25 procent Det svenska jordbrukets ammoniakutsläpp minskade med 25 procenttack karlsson på taket 1974 täckta gödselbrunnar, större kvp handboll och förbättrad spridningsteknik för stallgödseln. Artikel 1 av 10 Fira julen med Fanny och citysallad Av de svenska ammoniakutsläppen hamnar mycket i havet, men även i Finland, Domaci filmovi och Norge.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *